Διαβίβαση Εγκυκλίου Γραμματείας ΙΜΟ

Εγκύκλιος της Κρατικής Υπηρεσίας Θαλάσσιων και Ποτάμιων Μεταφορών της Ουκρανίας που αφορά σε ζητήματα πληρωμάτων και πλοίων τα οποία βρίσκονται σε λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική…..


18933 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΕΕΕ-ΠΝΟ_ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ IMO ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ_signed
.pdf
Download PDF • 238KB

Circular Letter No.4532 - Communication From The Government Of Ukraine (Secretariat)
.pdf
Download PDF • 1.09MB