top of page

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1667…

… της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων.


ΡΛ9Β4653ΠΩ-12Χ
.pdf
Download PDF • 1.26MB


Comments


bottom of page