top of page

ITF Meetings, Λονδίνο 14-17 Μαΐου 2024

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις των Συμβουλευτικών και Εκτελεστικών Οργάνων του Τομέα Ναυτεργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργαζομένων στις Μεταφορές (I.T.F.) με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα της Π.Ν.Ο., Cpt. Εμμανουήλ Τσικαλάκη και εκπροσώπους Συνδικάτων από όλες τις χώρες του κόσμου.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας, εξέφρασε την αταλάντευτη θέση της Ομοσπονδίας μας, όπως έγινε ομόφωνα αποδεκτή και στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο της ΠΝΟ,  για την άμεση ανάγκη βελτιωτικής αναθεώρησης των προτύπων του ILO  για τις εθνικές σημαίες, όπως η Ελληνική, και την ύψιστη σημασία των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων για τα υπό Ελληνική Σημαία πλοία, οι οποίες πρέπει να περιέχουν βέλτιστους όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση του Ναυτικού επαγγέλματος, εισήγηση και θέση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα σώματα της Διεθνούς. Ιδιαίτερη μάλιστα σημασία δόθηκε από τους εκπροσώπους των Συνδικάτων για τα ποσοστά αύξησης, της τάξης του 11,3% (συνδυαστικά) που κατάφερε και πέτυχε η Ομοσπονδία μας στις πρόσφατες ΣΣΕ που υπέγραψε.

Επίσης, τόνισε ότι η ύπαρξη ενός αναβαθμισμένου πλαισίου Ναυτεργατικών δικαιωμάτων και όρων αμοιβής είναι αυτή που δίνει πραγματικό νόημα στο χαρακτηρισμό των Ναυτεργατών ως «key workers» και αποτελούν εγγύηση για την είσοδο των νέων στο Ναυτικό Επάγγελμα.

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε η κομβική σημασία των ελέγχων που διενεργεί η Ομοσπονδία μας για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των όρων εργασίας και αμοιβής των Ναυτεργατών τόσο στα πλοία που εκτελούν ενδομεταφορές όσο και στα πλοία με σημαίες ευκαιρίας. Μάλιστα αναγνωρίστηκε θετικά και η ανανέωση του Τμήματος Επιθεωρήσεων της I.T.F. στην Ελλάδα, ώστε να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι σχετικοί έλεγχοι στα πλοία με σημαίες ευκαιρίας.

Επιπροσθέτως, αναγνωρίστηκε πλήρως από τη Διεθνή η κυρίαρχη και πρωτοπόρα θέση της Ομοσπονδίας μας ως προς τη συνδικαλιστική κάλυψη των Ναυτεργατών διεθνώς με χειροπιαστά αποτελέσματα για αυτούς, ενώ παράλληλα για άλλη μια φορά ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ τόνισε τον διεθνή αγώνα που ξεκίνησε και συνεχίζει να δίνει η Ομοσπονδία μας, που πρέπει να είναι αγώνας πρέπει όλα τα Συνδικάτα που ανήκουν στη δύναμη της I.T.F. να δώσουν, ενάντια σε «παρασωματεία» (yellow unions) που δεν πρεσβεύουν συμφέροντα Ναυτεργατών, αλλά τα συμφέροντα των «Διοικήσεων» τους, θέση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα σώματα της διεθνούς.

Στα πλαίσια σχετικής συζήτησης ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ν.Ο. ανέδειξε το θέμα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και την καίρια σημασία που έχει η υπογραφή και η τήρηση των Σ.Σ.Ε. διεθνώς, θέση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλο το σώμα των συμμετεχόντων.

Επιπροσθέτως, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ έθεσε εμφατικά το ζήτημα της ενίσχυσης του cabotage τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς ως ασπίδα προστασίας των συγκροτημένων Ναυτεργατικών δικαιωμάτων βάλλοντας κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των οργανικών συνθέσεων και των όρων αμοιβής και απασχόλησης των Ναυτεργατών, ενώ συμμετείχε ενεργά στις διεργασίες στα όργανα της Διεθνούς που αφορούν την ανάπτυξη πολιτικών για την αποτροπή της υπέρβασης των ορίων μέγιστης απασχόλησης και ελάχιστης ανάπαυσης των Ναυτεργατών και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ εξέφρασε εμφατικά την ανάγκη αύξησης των οργανικών συνθέσεων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, της έγκαιρης αμοιβής των δεδουλευμένων υπερωριών των Ναυτεργατών και της ύπαρξης ενός συγκροτημένου πλαισίου Δημόσιας Δωρεάν Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας συμμετείχε και σε σχετικές συναντήσεις με την Ελληνική Αντιπροσωπεία, αλλά και εκπροσώπους της Διεθνούς, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης της STCW στο επίκεντρο της οποίας θα είναι η αναβάθμιση των διαδικασιών της επί του πλοίου ασφάλειας, του νέου Κώδικα Εναλλακτικών Καυσίμων, των Διαδικασιών αποτροπής, ελέγχου και καταστολής της παρενόχλησης επί του πλοίου κ.ο.κ. τονίζοντας ότι για την Ομοσπονδία μας η Δίκαιη Μετάβαση της Ναυτιλίας (Just Transition) είναι μόνο αυτή που έχει στο επίκεντρο τους Ναυτεργάτες με την ουσιαστική αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους και την ενίσχυση των όρων αμοιβής τους.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας για άλλη μια φορά εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Ομοσπονδίας μας στους αγώνες που δίνουν όλα τα Συνδικάτα διεθνώς για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Ναυτεργατών και των Εργαζομένων γενικότερα.

Σημειώνεται, ότι στις ως άνω συνεδριάσεις των οργάνων της Διεθνούς συμμετείχε και ο νομικός σύμβουλος της ΠΝΟ, Δημήτρης Καραντώνης – Τάσσης, ο οποίος έθεσε στους συμμετέχοντες το νομικό πλαίσιο των δράσεων και των προτάσεων της Ομοσπονδίας μας.

 

Comments


bottom of page