top of page

Π.Ν.Ο. Επιστολή προς τον ΟΜΙΛΟ GRIMALDI

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ


Α.Π. 302 ΕΤ/ΔΚΤ/ΜΑ 28 Μαρτίου 2022


Προς: ΟΜΙΛΟ ΓΚΡΙΜΑΛΝΤΙ

Νάπολη, Ιταλία


Σε προσοχή: Διοίκησης


Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό

2. Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας

κ. Αντώνιο Δουμάνη, Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

3. Οργανώσεις Δύναμης Π.Ν.Ο.


Σχετ.:

1. 282/ΕΤ/ΔΚΤ/ΜΑ με ημερομηνία 18-03-2022 επιστολή της ΠΝΟ

2. Η 23-03-2022 επιστολή του Ομίλου GRIMALDI


Αγαπητέ κ. Fuduli,

Αγαπητοί κύριοι,


Αναφορικά με την επιστολή σας με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2022, πρώτα απ’ όλα η Ομοσπονδία μας (ΠΝΟ) πρέπει να παρατηρήσει ότι η εταιρεία σας, δυστυχώς, πολύ επιμελώς επιλέγει κυριολεκτικά το «forum shopping» ενώ συνηγορεί υπέρ των «πλεονεκτημάτων» της Ιταλικής Σημαίας και ερμηνεύει τα γεγονότα με ένα διαστρεβλωτικό τρόπο που εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας σας, αλλά προσβάλει την κοινή λογική.

Πρώτα απ’ όλα η Ομοσπονδία μας (ΠΝΟ) θα ήθελε να σας δηλώσει με τον πιο σαφή τρόπο ότι η «μεταμφιεσμένη» προσβολή της εταιρείας σας ενάντια στο επικεφαλής άτομο των Ελληνικών Ναυτεργατικών Συνδικάτων και όλων των Ελλήνων Ναυτικών, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας, της μοναδικής Ναυτεργατικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, Κπτ Εμμανουήλ Τσικαλάκης, μας ξαφνιάζει στο μέγιστο βαθμό και φανερώνει ευθέως την ενάντια στα Συνδικάτα αντίληψη της εταιρείας σας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση παρακαλώ σημειώστε ότι επειδή ο Γενικός Γραμματέας μας ήταν κάποτε Επικεφαλής του Τμήματος Πληρωμάτων στην θυγατρική της εταιρείας σας «MINOAN LINES», γνώριζε για τις εν θέματι Συμφωνίες και γνωρίζει ακριβώς γιατί η εταιρεία σας στην παρούσα φάση παραβιάζει τις συμφωνίες που είχε υπογράψει με την Ομοσπονδία μας (ΠΝΟ).

Επομένως, με σκοπό την αποκατάσταση της Αλήθειας, που διαστρεβλώνετε στην προαναφερθείσα επιστολή σας, παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

Η Ομοσπονδία μας (ΠΝΟ) ουδέποτε συνέδεσε το ατύχημα στο πλοίο της εταιρείας σας «EUROFERRY OLYMPIA» με τον «αθέμιτο ανταγωνισμό». Η Ομοσπονδία μας έχει δημόσια αναφέρει ότι αυτό το ατύχημα πρέπει να ερευνηθεί πλήρως από τις αρμόδιες Αρχές και επιπλέον έχουμε ζητήσει να ενημερωθούμε αναφορικά με τα ευρήματα της έρευνας και φυσικά όχι με έναν Δικαστικό τρόπο, αλλά ως έχοντας έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2017/2110/Ε.Ε. Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2009/16/Ε.Κ. Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 428/2010 Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις διατάξεις της MLC.

Επιπλέον, θα θέλαμε να εκφράσουμε ότι η σύγκριση που επιχειρείτε να κάνετε είναι κατ’ ελάχιστο ατυχής, καθώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα δρομολόγια των πλοίων που αναφέρετε «ZEUS PALACE» και «KNOSSOS PALACE» είναι ουσιωδώς διαφορετικά, καθώς το πρώτο κάνει μικρής διάρκειας διεθνείς πλόες και το τελευταίο ακτοπλοϊκούς πλόες στην Ελλάδα, επομένως το εφαρμοστέο δίκαιο, οι Κανονισμοί κλπ είναι αρκετά διαφορετικοί, όπως γνωρίζει πολύ καλά η εταιρεία σας. Αλλά και πάλι λάβετε υπόψη σας ότι το πλοίο που αναφέρετε στην επιστολή σας «KNOSSOS PALACE», όπως γνωρίζει ήδη η εταιρεία σας, σύμφωνα με την οργανική σύνθεση του από την 1η Απριλίου απαιτεί 109 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το θερινό πρωτόκολλο, επομένως για μια περίοδο πλέον του ημίσεως του έτους αυτό το πλοίο («KNOSSOS PALACE») απαιτεί, σύμφωνα με τις ανάγκες του και ακολούθως το Νόμο, σχεδόν το διπλό επίπεδο επάνδρωσης εν συγκρίσει με το χειμερινό πρωτόκολλο που αναφέρετε στην επιστολή σας.

Θα θέλαμε να καταδείξουμε, σε αυτήν την κατεύθυνση, ότι για την Ομοσπονδία μας (ΠΝΟ) η σημασία δεν έγκειται μόνο στον αριθμό των μελών του πληρώματος που υπηρετούν στο πλοίο, αλλά για εμάς είναι σημαντικό αν αυτός ο αριθμός εγγυάται τις μέγιστες ώρες απασχόλησης και τις ελάχιστες ώρες ανάπαυσης των μελών του πληρώματος, σύμφωνα με την MLC. Επιπλέον, ο αριθμός των μελών του πληρώματος πρέπει να απαρτίζεται από συγκεκριμένες διαφορετικές ειδικότητες που είναι ζωτικές και απαραίτητες για να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια και ασφαλή λειτουργία του κάθε πλοίου.

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να κάνουμε μια ευθεία αναφορά στα μισθολόγια που αναφέρετε στην επιστολή σας.

Ειδικότερα, κατ’ αρχάς επιτρέψτε μας να διευκρινίσουμε ότι δεν αμφισβητούμε τα νούμερα που μας παρέχετε για συγκεκριμένες ειδικότητες, αλλά ευθέως αμφισβητούμε, όπως αναφέρουμε και ανωτέρω, τις ειδικότητες που υπηρετούν επί των πλοίων της εταιρείας σας και αν οι μισθοί τους αντανακλούν τον πραγματικό βαθμό τους και τα καθήκοντα τους επί του πλοίου και όχι το βαθμό, ο οποίος αναγράφεται στο ναυτολόγιο.

Η πραγματικότητα στα πλοία της εταιρεία σας μιλάει από μόνη της: Ο Φροντιστής (δηλαδή Αξιωματικός) ναυτολογείται ως χυτροκαθαριστής (δηλαδή κατώτερο πλήρωμα), ο Προϊστάμενος Οικονομικός Αξιωματικός ναυτολογείται ως Β’ Οικονομικός Αξιωματικός και σε μερικά πλοία υπάρχουν κάποια ζητήματα με τη θέση του Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου.

Πρέπει επίσης να καταδείξουμε ότι οι Έλληνες Ναυτεργάτες που υπηρετούν στο(α) πλοίο(α) της εταιρείας σας υπό Ιταλική Σημαία αντιμετωπίζουν επίσης πολλές πρακτικές δυσκολίες αναφορικά με την απόκτηση των απαραίτητων δεδομένων και εγγράφων από την Ιταλία.

Σαν αποτέλεσμα αυτοί και οι οικογένειες τους αποκλείονται από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα, δεν συγκεντρώνουν τα απαραίτητα χρόνια υπηρεσίας για τις προαγωγές τους και πληρώνουν διπλούς φόρους (φόρους τόσο στην Ιταλία όσο και την Ελλάδα).

Επιπλέον, η εταιρεία σας πλήρως αποδέχεται τα επιχειρήματα της Ομοσπονδίας μας (ΠΝΟ) στην επιστολή της (στην καταληκτική της παράγραφο) αναφορικά με το γεγονός ότι τα επίπεδα επάνδρωσης των πλοίων της εταιρείας σας πρέπει και θα πρέπει να υπαγορεύονται μόνο από τις ανάγκες του κάθε πλοίου.

Περαιώνοντας, πρέπει να υπογραμμίσουμε την υπόθεση της ίδιας της εταιρείας σας ότι ατυχήματα μπορούν να συμβούν από τον τρόπο με τον οποίο το φορτίο είναι στοιβαγμένο επί του πλοίου, κάτι το οποίο μπορεί να αποφευχθεί αν συγκεκριμένες ειδικότητες μελών πληρώματος, που είναι υπεύθυνες για τη σωστή στοίβαξη των εμπορευμάτων, υπηρετούν επί του πλοίου.

Αυτή είναι η όλη αλήθεια η οποία δεν μπορεί να διαστρεβλωθεί από τα οποιαδήποτε «επιχειρήματα» ή τις σημαίες των πλοίων, επειδή όταν περισσότερα Δικαιικά Συστήματα εμπλέκονται, όπως στην περίπτωση των πλοίων της εταιρείας σας, το πιο ευνοϊκό για τα δικαιώματα του Ναυτεργάτη πρέπει να προτιμάται.


Σε αυτήν την κατεύθυνση και επειδή όπως αναφέρετε η εταιρεία σας είναι πρόθυμη να προσλάβει Έλληνες Ναυτεργάτες, η Ομοσπονδία μας (ΠΝΟ) για άλλη μια φορά θέλει να καλέσει την εταιρεία σας να εισέλθει σε ένα ειλικρινή διάλογο μαζί μας που θα παρέχει ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των εργασιακών δικαιωμάτων των Ελλήνων Ναυτεργατών, σε διαφορετική περίπτωση η απάντηση της Ομοσπονδίας μας (ΠΝΟ) θα είναι αυστηρή και άμεση.

Αφού αναφέραμε τα παραπάνω, η Ομοσπονδία μας (ΠΝΟ) ελπίζει ότι η εταιρεία σας θα ακολουθήσει το νόμιμο τρόπο και θα προσέλθει στον προαναφερθέντα διάλογο με ρεαλιστικές προτάσεις ενόψει και της επερχόμενης θερινής περιόδου.


Με χαιρετισμούς,

Κπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης

Γενικός Γραμματέας ΠΝΟPNO. GRIMALDI
.pdf
Download PDF • 1.97MB


Comments


bottom of page